"Xin chào mọi người! Blog này ra đời với mục đích chia sẻ hoặc chia sẻ lại những kiến thức, ý kiến của bản thân hoặc các kiến thức sưu tầm, tích lũy được... Hy vọng chúng sẽ hữu ích cho những ai quan tâm hoặc cùng sở thích."

Có nhiều thư viện nén mã nguồn mở có sẵn cho .Net framework. Một thư viện tốt nhất tôi có thể đề nghị là SharpZipLibrary, nó khá dễ sử dung và đáng tin cậy. Trong hướng dẫn này, tôi chỉ cho bạn cách dễ dàng để nén một thư mục mà nó chứa nhiều thư mục
Đọc tiếp