Sử dụng vi tính

Chia sẻ kinh nghiệm sử dụng vi tính.

Có nhiều thư viện nén mã nguồn mở có sẵn cho .Net framework. Một thư viện tốt nhất tôi có thể đề nghị là SharpZipLibrary, nó khá dễ sử dung và đáng tin cậy. Trong hướng dẫn này, tôi chỉ cho bạn cách dễ dàng để nén một thư mục mà nó chứa nhiều thư mục
Đọc tiếp

Hướng dẫn chuyển sang giao diện tiếng Anh cho các thiết bị Hame

Nếu ngôn ngữ đăng nhập vào trình quản lý ( http://192.168.169.1) của HAME là tiếng Trung thì ta copy dòng này: http://192.168.169.1/goform/setSysLang?en rồi paste vào thanh địa chỉ của trình duyệt (phải connect vào thiết bị Hame nhé, mật khẩu mặc định là hame) như thế là chúng ta đã chuyển được qua được ngôn
Đọc tiếp