"Xin chào mọi người! Blog này ra đời với mục đích chia sẻ hoặc chia sẻ lại những kiến thức, ý kiến của bản thân hoặc các kiến thức sưu tầm, tích lũy được... Hy vọng chúng sẽ hữu ích cho những ai quan tâm hoặc cùng sở thích."

[C#] Tự động cập nhật phần mềm khi có phiên bản mới trong lập trình Windows Form

Khi phát triển và thiết kế phần mềm, công việc cập nhật phần mềm rất cần thiết cho người dùng cuối, đối với những ứng dụng cung cấp ra ngoài mạng internet hoặc mạng LAN. [C#] Auto Update Application Winform Nếu phần mềm bị lỗi, hay muốn cập nhật tính năng nào mới, ta chỉ
Đọc tiếp

Có nhiều thư viện nén mã nguồn mở có sẵn cho .Net framework. Một thư viện tốt nhất tôi có thể đề nghị là SharpZipLibrary, nó khá dễ sử dung và đáng tin cậy. Trong hướng dẫn này, tôi chỉ cho bạn cách dễ dàng để nén một thư mục mà nó chứa nhiều thư mục
Đọc tiếp