Kết nối với cơ sở dữ liệu Microsoft Access

Hướng dẫn kêt nối cơ sở dữ liệu Microsoft Access với vb.net. Như ta, đã biết Ms. Access là hệ quản trị cơ sở dữ liệu, ta thể đi kèm chung với phần mềm một cách dễ dàng, mà không cần phải cài đặt một hệ quản trị cơ sở dữ liệu khác, ví dụ: nếu phần mềm viết trên hệ thống nhỏ thì microsoft access là sự lựa chọn hợp lý nhất.

Kết nối cơ sở dữ liệu

Hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn cách kết nối đến cơ sơ dữ liệu MS.Access.

1. Thư viện cần thiết:

2. Câu lệnh kết nối đến Access:

Lưu ý: Câu lệnh trên chỉ kết nối đến MS.Access có đuôi mở rộng là “*.mdb”. Ví dụ trong bài này mình sử dụng database tên là “sx.mdb”.

3. Mở kết nối

4. Đóng kết nối

5. Load dữ liệu

6. Update, Save, Delete:

Chúc các bạn thành công!

Nguồn: laptrinhvb.net

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *