Hướng dẫn đọc số thành chữ Việt Nam trong PHP

Hôm nay, mình xin chia sẽ cho các bạn đoạn code đổi số thành chữ Việt Nam trong PHP. Bạn có thể ứng dụng đoạn code đọc để đọc số tiền của Việt Nam, để xuất ra report cho đơn hàng…

Ví dụ: 15.000 => Mười lăm ngàn

315.258 => Ba trăm mười lăm ngàn hai trăm năm mươi tám.

– Đoạn code này cũng rất dễ hiểu các bạn có thể tùy biến theo ý của mình.

Chúc các bạn thành công!

Nguồn: laptrinhvb.net

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *