Dùng thư viện mã nguồn mở SharpZipLib như thế nào để nén tập tin trong .Net?

Có nhiều thư viện nén mã nguồn mở có sẵn cho .Net framework. Một thư viện tốt nhất tôi có thể đề nghị là SharpZipLibrary, nó khá dễ sử dung và đáng tin cậy. Trong hướng dẫn này, tôi chỉ cho bạn cách dễ dàng để nén một thư mục mà nó chứa nhiều thư mục con và tập tin.
Trước tiên bạn cần tải dll tại trang ISharpCode này. Một lần tải về hoàn thành, bạn cần thêm tham chiếu dll này vào dự án của bạn, nó có thể là MVC site, ASP.Net site, console hoặc ứng dụng windows.
Trong phần code đầu trang, vui long nhập các namespace thư viện sau đây. Lưu ý: System.IO là phần của .Net framework.

Tiếp theo chúng ta cần tạo một hàm để nén một thư mục và thực hiện phép nén đệ quy bên trong một thư mục.

Hàm tiếp theo là tạo một phương thức để thêm một tập tin đến một tập tin nén.

Đây là cách bạn dùng để sử dung hàm nén một thư mục:

Nguồn: BYTUTORIAL

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *