Hướng dẫn chuyển sang giao diện tiếng Anh cho các thiết bị Hame

3G Wifi Router

Nếu ngôn ngữ đăng nhập vào trình quản lý ( http://192.168.169.1) của HAME là tiếng Trung thì ta copy dòng này: http://192.168.169.1/goform/setSysLang?en rồi paste vào thanh địa chỉ của trình duyệt (phải connect vào thiết bị Hame nhé, mật khẩu mặc định là hame) như thế là chúng ta đã chuyển được qua được ngôn ngữ tiếng Anh.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *