Mạnh mẽ…

Những người mạnh mẽ luôn biết cách sắp xếp cuộc sống của họ. Ngay cả khi nước mắt lăn dài, họ vẫn có thể mỉm cười và nói, “Tôi vẫn ổn”.

[Sưu tầm]

strong

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *