Ngắm mưa

mua

Chợt ngồi lặng ngắm mưa rơi
Hạt vui tí tách tiếng cười giòn tan
Hạt buồn phận mỏng đa đoan
Hoá thành bong bóng vỡ tan dưới trời
Hạt sầu nước mắt lạnh rơi
Chanh chua chuối chát nỗi đời xót xa
Hạt giận trí cạn, mắt loà
Khùng điên trút nước nát hoa, ngập đường. . .
Li ti bụi phấn hạt thương
Hôn nhè nhẹ lá hoá sương đầu cành
Hạt yêu khoan nhặt chậm, nhanh
Sợi tình bảy sắc long lanh giữa trời . . .

Mưa rơi . . . muôn nẻo . . . mưa rơi
Trong mưa nghe tiếng khóc cười nhân gian.

Tác giả: Phamtrungdung

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *