[ROOT] Mobile ODIN v3.57

Mobile ODIN là công cụ lựa chọn để flash firmware trên thiết bị. Chỉ cần chép các tập tin firmware lên (internal hoặc external) SD card, chạy Mobile ODIN và flash ngay.

Thiết bị của bạn phải được root để có thể sử dụng Mobile ODIN. Kiểm tra danh sách bên dưới để biết thiết bị của bạn có được hỗ trợ hay không!

Nếu bạn dùng tùy chọn EverRoot (chỉ có ở phiên bản Market/Pro), Mobile ODIN sẽ root firmware khi flash nó. Kiểm tra firmware được leak? Không có nguyên nhân nào mất root!

Các thiết bị được hỗ trợ đến thời điểm hiện tại:

– Samsung Galaxy S GT-I9000
– Samsung Galaxy S GT-I9000B
– Samsung Galaxy S GT-I9000M
– Samsung Galaxy S GT-I9003
– Samsung Galaxy S GT-I9003L
– Rogers Captivate SGH-I896
– AT&T Captivate SGH-I897

– Samsung Galaxy S2 GT-I9100
– Samsung Galaxy S2 GT-I9100T
– Samsung Galaxy S2 GT-I9100G
– Samsung Galaxy S2 GT-I9100M
– Samsung Galaxy S2 SHW-M250S
– Samsung Galaxy S2 SHW-M250K
– Samsung Galaxy S2 SC-02C
– AT&T Galaxy S2 SGH-I777
– Sprint Epic 4G Touch SPH-D710
– US Cellular Galaxy S2 SCH-R760

– Samsung Galaxy S3 GT-I9300
– Samsung Galaxy S3 GT-I9300T
– Samsung Galaxy S3 GT-I9308
– AT&T Galaxy S3 SGH-I747
– Canadia Galaxy S3 SGH-I747M
– TMOUS Galaxy S3 SGH-T999
– Sprint Galaxy S3 SPH-L710
– VZW Galaxy S3 SCH-I535 (unlock bootloader !)
– US Cellular Galaxy S3 SCH-R530

– Samsung Galaxy S3 LTE SHV-E210S
– Samsung Galaxy S3 LTE GT-I9305
– Samsung Galaxy S3 LTE GT-I9305T
– Samsung Galaxy S3 LTE GT-I9305N

– Google Galaxy Nexus (GSM) Maguro/Yakju/GT-I9250
– Google Galaxy Nexus (CDMA/LTE) Toro/Mysid/SCH-I515 (no cdma radio flashing)

– Samsung Galaxy Note GT-N7000
– Samsung Galaxy Note GT-I9220
– Samsung Galaxy Note GT-N7000B

– Samsung Galaxy Note 2 GT-N7100
– Samsung Galaxy Note 2 LTE GT-N7105
– AT&T/Canadia Galaxy Note 2 SGH-I317/M
– TMOUS Galaxy Note 2 SGH-T889
– Sprint Galaxy Note 2 SPH-L900
– US Cellular Galaxy Note 2 SCH-R950

– Samsung Galaxy Note 10.1″ GT-N8000
– Samsung Galaxy Note 10.1″ Wi-Fi GT-N8010/N8013

– Samsung Galaxy Tab 7″ GT-P1000
– Samsung Galaxy Tab 7.0 Plus GT-P6200
– Samsung Galaxy Tab 7.0 Plus Wi-Fi GT-P6210
– Samsung Galaxy Tab 7.0 Plus GT-P6200L
– Samsung Galaxy Tab 7.7″ GT-P6800
– Samsung Galaxy Tab 7.7″ Wi-Fi GT-P6810
– Samsung Galaxy Tab 10.1″ GT-P7500
– Samsung Galaxy Tab 10.1″ Wi-Fi GT-P7510
– Samsung Galaxy Tab 2 7″ GT-P3100
– Samsung Galaxy Tab 2 7″ Wi-Fi GT-P3110/P3113
– Samsung Galaxy Tab 2 10″ GT-P5100
– Samsung Galaxy Tab 2 10″ Wi-Fi GT-P5110/P5113

– Samsung Galaxy 5 GT-I5500
– Samsung Galaxy 5 GT-I5500B
– Samsung Galaxy 5 GT-I5500L
– Samsung Galaxy 5 GT-I5500T
– Samsung Galaxy 5 GT-I5500M
– Samsung Galaxy 5 GT-I5503
– Samsung Galaxy 5 GT-I5503T
– Samsung Galaxy 5 GT-I5508

Sẽ hỗ trợ thêm ở các phiên bản tiếp theo!

SỬ DỤNG CÓ THỂ CÓ RỦI RO

Tải về
Mobile ODIN Pro – Android Market / Google Play

Đính kèm bản Lite của Mobile ODIN – đây là bản phát hành độc quyền cho XDA và có thể không được tái hỗ trợ! Vui lòng lưu ý rằng các bạn cũng cần tải về và cài đặt một “FlashKernel” thủ công nếu bạn dùng phiên bản Lite. Phiên bản Pro sẽ tự động tải về và cài đặt các kernel cho bạn khi cần.

Tải bản Lite

Nguồn: XDA-Developers

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *