Hardreset Samsung Galaxy Note 3 (SM-N900)

Các cách để HardReset Samsung Galaxy Note 3 (SM-N900):

Cách 1:

1. Đầu tiên bạn phải tắt máy bằng cách nhấn và giữ nút Power trong vài giây.

2. Sau đó, nhấn và giữ cùng lúc theo thứ tự 3 nút Volume Up + Home + Power trong vài giấy.

3. Thả cùng lúc 3 nút trên khi màn hình hiện logo Samsung.
4. Tiếp tục, từ Mode Recovery chọn “wipe data / factory reset”, sử dụng các nút âm lượng để di chuyển và nút Power để xác nhận.

5. Chọn “Yes — delete all user data” để thực hiện.

6. Khi Recovery Mode xuất hiện trở lại, chọn “reboot system now”.

7. Hoàn tất. Máy sẽ khởi động lại.

Cách 2:

1. Mở máy bằng cách nhấn nút Power.

2. Từ màn hình chính, vào Menu rồi chọn Settings (Cài đặt).
3. Nhấn Backup & Reset (Privacy) rồi Factory data reset.
4. Bước kế tiếp chọn Reset device.
5. Xác nhận lựa chọn của bạn: Chọn Erase everything.
6. Xong.

Nguồn: hardreset.info

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *