Các đoạn code hữu ích

Chuyển đơn vị dp thành pixel
Tác giả: Nguyễn Linh

Lấy kích thước màn hình thiết bị
Tác giả: KHOAPHAM

Convert long time to simple Date

Get String Resource

Check EditText Empty

Format money Việt Nam

Check Email valid

hoặc (bởi Dong Hai)

Play MP3 file from Internet + local

Lưu và đọc file .txt bởi KHOAPHAM

Sử dụng CountDownTimer

Delay with Handler

Replace fragment kèm theo Animation bởi Phúc Lưu Ngọc

Get TypeFace

Nguồn: androidcoban.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *