Góc riêng tư

Cõi riêng của ta.

[C#] Tự động cập nhật phần mềm khi có phiên bản mới trong lập trình Windows Form

Khi phát triển và thiết kế phần mềm, công việc cập nhật phần mềm rất cần thiết cho người dùng cuối, đối với những ứng dụng cung cấp ra ngoài mạng internet hoặc mạng LAN. [C#] Auto Update Application Winform Nếu phần mềm bị lỗi, hay muốn cập nhật tính năng nào mới, ta chỉ
Đọc tiếp