Cá nhân

Những gì là của ta, ta thích ta đưa.

[C#] Tự động cập nhật phần mềm khi có phiên bản mới trong lập trình Windows Form

Khi phát triển và thiết kế phần mềm, công việc cập nhật phần mềm rất cần thiết cho người dùng cuối, đối với những ứng dụng cung cấp ra ngoài mạng internet hoặc mạng LAN. [C#] Auto Update Application Winform Nếu phần mềm bị lỗi, hay muốn cập nhật tính năng nào mới, ta chỉ
Đọc tiếp

Hàm là một chương trình thực hiện một tác vụ cụ thể, chúng thực chất là những đoạn chương trình nhỏ giúp giải quyết một vấn đề lớn. Hàm là một phương pháp lập trình hướng thủ tục trong ngôn ngữ PHP và các ngôn ngữ bậc cao khác, hiểu được nó các bạn mới
Đọc tiếp