Ubuntu

Chia sẻ kinh nghiệm “vọc” Ubuntu.

Hỏi: I am searching for a good, and preferably free, SWF editor and/or decompiler. Does anyone know of a program that would accomplish this? Tôi đang tìm một ứng dụng hay và miễn phí nữa, ứng dụng chỉnh sửa và/hoặc biên dịch lại tập tin SWF. Có ai biết chương trình để làm được điều
Đọc tiếp