CÂU CHUYỆN LÀNG TÔI

La Thọ, tháng 03/1988 Tác giả: Dương Đức Hiền Không biết cái tên La Thọ có từ lúc nào nhưng mãi về sau và cho đến tận bây giờ mọi người vẫn gọi là làng La Thọ. Những vị tiền hiền các tộc trước khi vào sinh cơ lập nghiệp ở xứ Quảng Nam Thừa …
Đọc tiếp CÂU CHUYỆN LÀNG TÔI