Android

Chuyển đơn vị dp thành pixel Tác giả: Nguyễn Linh

Lấy kích thước màn hình thiết bị Tác giả: KHOAPHAM

Convert long time to simple Date

Get String Resource

Check EditText Empty

Format money Việt Nam

Check Email valid

hoặc (bởi Dong Hai)

Play MP3 file from
Đọc tiếp

Odin3 v3.04

Giới thiệu Odin3 phiên bản 3.04 với giao diện mới hơn, tốc độ hoạt động nhanh hơn, không có bug. Công dụng: Flash firmware cho các điện thoại Android của Samsung. Tải Odin3 v3.84