biển

Chúng ta viết chương trình chạy theo một trình tự từ trên xuống và không bỏ qua một đoạn code nào (trừ phần ghi chú). Tuy nhiên trong thực tế không phải lúc nào ta cũng muốn chương trình chạy hết các dòng lệnh đó. Vì thế câu lệnh if else trong php ra đời
Đọc tiếp

Các kiểu dữ liệu trong PHP

Trong php có tổng cộng 7 kiểu dữ liệu: Kiểu INT Kiểu Boolean Kiểu Số Thực (float, double) Kiểu Chuỗi Kiểu Mảng (array) Kiểu NULL Kiểu Đối Tượng (object) 1. Kiểu dữ liệu INT Chữ INT là viết tắt của chữ INTEGER, là một kiểu dữ liệu dạng số và có thể ở viết ở
Đọc tiếp

Em sẽ kể anh nghe Chuyện con thuyền và biển: “Từ ngày nào chẳng biết Thuyền nghe lời biển khơi Cánh hải âu, sóng biếc Đưa thuyền đi muôn nơi Lòng thuyền nhiều khát vọng Và tình biển bao la Thuyền đi hoài không mỏi Biển vẫn xa… còn xa Những đêm trăng hiền từ
Đọc tiếp