câu lệnh

Trong bài này ta sẽ tìm hiểu ba vấn đề chính: Câu lệnh switch Switch và if Switch lồng nhau 1. Câu lệnh switch trong PHP Câu lệnh switch trong php cho phép ta đưa ra quyết định có nhiều cách lựa chọn để giá trị của biểu thức truyền vào. Nếu giá trị biểu
Đọc tiếp

Chúng ta viết chương trình chạy theo một trình tự từ trên xuống và không bỏ qua một đoạn code nào (trừ phần ghi chú). Tuy nhiên trong thực tế không phải lúc nào ta cũng muốn chương trình chạy hết các dòng lệnh đó. Vì thế câu lệnh if else trong php ra đời
Đọc tiếp