cựu học sinh

Tác giả: Lê Cao Vịnh – Cố vấn Báo Người Quảng xa quê Cựu học sinh Nguyễn Duy Hiệu – Điện Bàn – Quảng Nam Ủa, chớ mi về hồi mô rứa hỉ Dạo ni làm ăn ra răng mà bảnh gướm hè! Một câu chào rất đỗi chân quê Rặt giọng Quảng không hề
Đọc tiếp