đàn bà

Lòng chung thủy của người phụ nữ được thử thách khi người đàn ông của cô ấy đang không có gì trong tay. Còn lòng chung thủy của đàn ông lại được thử thách khi anh ta đang có trong tay đầy đủ mọi thứ (Sưu tầm)