dang dỡ

Dang dở

Bài thơ này em viết cho anh Hay cho em không rạch ròi phân biệt Cũng có khi chỉ em âm thầm biết Em một mình ôm tiếc nuối thôi anh Vần thơ buồn em gieo mãi không thành Cứ chao nghiêng theo từng mùa đổi gió Lay lắt chênh chao mỗi khi hoàng hôn
Đọc tiếp