đêm đông

Vô tâm

Có nhiều khi mải vui với bạn bè Anh quên mất phải về cùng em ăn bữa tối Anh cũng vô tâm không thấy giọt buồn em giấu vội Sau đôi mắt đỏ ngầu dù em nói không sao. Có những khi trời bất chợt đổ mưa rào Mong biết nhường nào anh mang ô
Đọc tiếp