giọng quê

Tác giả: Lê Cao Vịnh – Cố vấn Báo Người Quảng xa quê Cựu học sinh Nguyễn Duy Hiệu – Điện Bàn – Quảng Nam Cái giọng quê tôi khó ai mà bắt chước Nhưng người quê tôi thì bắt chước được mọi miền Giọng Bắc, giọng Nam có thể có duyên Giọng quê tôi
Đọc tiếp