Các hàm chức năng đơn giản nhưng mạnh mẽ của Excel

(PCWorldVN) Những hàm cơ bản nhất trong Excel dưới đây có cú pháp đơn giản nhưng sẽ giúp bạn tạo ra những công thức tính toán hiệu quả, mạnh mẽ và hữu ích trong việc của mình. Tiếp theo bài “10 hàm chức năng đơn giản nhưng mạnh mẽ của Excel” đã được giới thiệu …
Đọc tiếp Các hàm chức năng đơn giản nhưng mạnh mẽ của Excel

10 hàm chức năng đơn giản nhưng mạnh mẽ của Excel

(PCWorldVN) Những hàm cơ bản nhất trong Excel dưới đây có cú pháp đơn giản nhưng sẽ giúp bạn tạo ra những công thức tính toán hiệu quả, mạnh mẽ và hữu ích trong việc của mình. =SUM() Đây có thể nói là hàm đầu tiên mà bất kỳ người dùng nào mới học Excel …
Đọc tiếp 10 hàm chức năng đơn giản nhưng mạnh mẽ của Excel