Giọng quê

Tác giả: Lê Cao Vịnh – Cố vấn Báo Người Quảng xa quê Cựu học sinh Nguyễn Duy Hiệu – Điện Bàn – Quảng Nam Cái giọng quê tôi khó ai mà bắt chước Nhưng người quê tôi thì bắt chước được mọi miền Giọng Bắc, giọng Nam có thể có duyên Giọng quê tôi …
Đọc tiếp Giọng quê

Hồn quê

Tác giả: Lê Cao Vịnh – Cố vấn Báo Người Quảng xa quê Cựu học sinh Nguyễn Duy Hiệu – Điện Bàn – Quảng Nam Ủa, chớ mi về hồi mô rứa hỉ Dạo ni làm ăn ra răng mà bảnh gướm hè! Một câu chào rất đỗi chân quê Rặt giọng Quảng không hề …
Đọc tiếp Hồn quê