Mobile

Mobile ODIN là công cụ lựa chọn để flash firmware trên thiết bị. Chỉ cần chép các tập tin firmware lên (internal hoặc external) SD card, chạy Mobile ODIN và flash ngay. Thiết bị của bạn phải được root để có thể sử dụng Mobile ODIN. Kiểm tra danh sách bên dưới để biết thiết
Đọc tiếp