mother

Từ Mẹ trong tiếng Anh là MOTHER. Nó được viết tắt lại từ các từ sau đây: Chữ M là Million là hàng triệu điều mẹ trao cho con… Chữ O là Old nghĩa là mẹ sẽ vì thế mà sẽ ngày càng già đi… Chữ T là Tears là những giọt nước mắt mà
Đọc tiếp