PDAVIET

Chào mừng các bạn đến với Blog cá nhân của Sonblack. Đây là nơi Sonblack chia sẻ những kiến thức của cá nhân mình thu thập được cho mọi người. Đó là tất cả những gì Sonblack có, biết, kinh nghiệm bản thân, .v.v… Có lẽ đầu tiên, Sonblack sẽ chia sẽ các bản ROM
Đọc tiếp