Quảng Nam

Quảng Nam hay cãi là một chủ đề rộng lớn, chưa ai có một công trình nghiên cứu toàn diện giải mã phương ngữ Quảng Nam, tính cách Quảng Nam dưới góc nhìn nhân học. Chúng tôi chỉ đề cập đến cái cách “mở miệng ra là cãi” của người Quảng Nam trong giao tiếp
Đọc tiếp

Ớt xanh và mì Quảng

Có một câu chuyện vui: Một anh chàng Quảng Nam đến chơi nhà bạn lúc gia đình bạn đang ăn cơm, đúng ra là đang ăn mì Quảng. Bạn mời nhưng anh ta ngượng nên từ chối mặc dù đang đói. Người bạn bảo con ra vườn hái mấy trái ớt xanh, anh chàng Quảng
Đọc tiếp

Tác giả: Lê Cao Vịnh – Cố vấn Báo Người Quảng xa quê Cựu học sinh Nguyễn Duy Hiệu – Điện Bàn – Quảng Nam Cái giọng quê tôi khó ai mà bắt chước Nhưng người quê tôi thì bắt chước được mọi miền Giọng Bắc, giọng Nam có thể có duyên Giọng quê tôi
Đọc tiếp

Tác giả: Lê Cao Vịnh – Cố vấn Báo Người Quảng xa quê Cựu học sinh Nguyễn Duy Hiệu – Điện Bàn – Quảng Nam Ủa, chớ mi về hồi mô rứa hỉ Dạo ni làm ăn ra răng mà bảnh gướm hè! Một câu chào rất đỗi chân quê Rặt giọng Quảng không hề
Đọc tiếp

Sáng tác: Phan Huỳnh Điểu Trình bày: Thu Hiền Đất Quảng Nam chưa mưa đã thấm. Chứ rượu hồng đào chưa nhấm mà đã say. Lời hát xưa nghe sao thắm đượm tình, sao xuyến trong tim mình con chim cũng bay về đâu nghĩa nặng tình sâu. Đồng xanh lúa khoai bốn mùa tươi
Đọc tiếp