[PV ROM] Sensation XL ROM ICS 4.0.3 Sense 3.6 (Latex Kernel) – SB08

Lời cám ơn: – Xin chân thành cám ơn sự hỗ trợ thiết bị và hơn thế nữa từ HTC Việt Nam. – Cám ơn tác giả dsixda về kitchen tạo ROM. – Cám ơn những người đi trước: diễn đàn bbs.anzhi.com, thành viên shingers5 và capychim (XDA) về tất cả những gì họ đã …
Đọc tiếp [PV ROM] Sensation XL ROM ICS 4.0.3 Sense 3.6 (Latex Kernel) – SB08

[PV ROM] Sensation XL ROM ICS 4.0.3 Sense 3.6 (Latex Kernel) – SB07

Lời cám ơn: – Xin chân thành cám ơn sự hỗ trợ thiết bị và hơn thế nữa từ HTC Việt Nam. – Cám ơn tác giả dsixda về kitchen tạo ROM. – Cám ơn những người đi trước: diễn đàn bbs.anzhi.com, thành viên shingers5 và capychim (XDA) về tất cả những gì họ đã …
Đọc tiếp [PV ROM] Sensation XL ROM ICS 4.0.3 Sense 3.6 (Latex Kernel) – SB07