switch case

Trong bài này ta sẽ tìm hiểu ba vấn đề chính: Câu lệnh switch Switch và if Switch lồng nhau 1. Câu lệnh switch trong PHP Câu lệnh switch trong php cho phép ta đưa ra quyết định có nhiều cách lựa chọn để giá trị của biểu thức truyền vào. Nếu giá trị biểu
Đọc tiếp