tiếng Trung

Hướng dẫn chuyển sang giao diện tiếng Anh cho các thiết bị Hame

Nếu ngôn ngữ đăng nhập vào trình quản lý ( http://192.168.169.1) của HAME là tiếng Trung thì ta copy dòng này: http://192.168.169.1/goform/setSysLang?en rồi paste vào thanh địa chỉ của trình duyệt (phải connect vào thiết bị Hame nhé, mật khẩu mặc định là hame) như thế là chúng ta đã chuyển được qua được ngôn
Đọc tiếp