tin nhắn

Quên...

Sau khi chia tay, chỉ cần cố gắng dằn lòng đừng gửi đi bất cứ tin nhắn nào. Ta nhất định sẽ quên được người ấy. Vì chỉ cần một lời chào, cả câu chuyện dài đau khổ có thể bắt đầu… [Trích Iris Cao] Nguồn: Trang thơ Nguyễn Phong Việt