unroot

Với những điện thoại Galaxy Y (S5360) đã được root thì làm sao trở lại như lúc chưa root để tiện cho việc bảo hành. Thú thật là có nhiều cách, với những ai rành rọt về smartphone, về Android thì không có gì để bàn. Tôi xin giới thiệu cách của tác giả harshadura
Đọc tiếp