yêu thương

Sáng tác: Phan Huỳnh Điểu Trình bày: Thu Hiền Đất Quảng Nam chưa mưa đã thấm. Chứ rượu hồng đào chưa nhấm mà đã say. Lời hát xưa nghe sao thắm đượm tình, sao xuyến trong tim mình con chim cũng bay về đâu nghĩa nặng tình sâu. Đồng xanh lúa khoai bốn mùa tươi
Đọc tiếp