yêu

Ngắm mưa

Chợt ngồi lặng ngắm mưa rơi Hạt vui tí tách tiếng cười giòn tan Hạt buồn phận mỏng đa đoan Hoá thành bong bóng vỡ tan dưới trời Hạt sầu nước mắt lạnh rơi Chanh chua chuối chát nỗi đời xót xa Hạt giận trí cạn, mắt loà Khùng điên trút nước nát hoa, ngập
Đọc tiếp